Tuyên truyền, triển khai thực hiện công tác phòng, chống rác thải nhựa

Vừa qua, lãnh đạo Liên hiệp hội đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 1244/KH-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 05/5/2021của UBND tỉnh về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Chi tiết
Liên hiệp hội tiếp tục triển khai thực hiện công tác dân vận trong năm 2021

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác dân vận, hàng năm Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đều quan tâm triển khai thực hiện công tác dân vận nhằm xây dựng chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Chi tiết
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 28/5/2021, Ủy Ban bầu cử tỉnh Bình Thuận đã công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Thuận khóa XI; theo đó TS. Lương Thanh Sơn - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021- 2026 tại đơn vị bầu cử số 13 (huyện Đức Linh).

 

 

Chi tiết
Hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV

Thực hiện Công văn số 140-CV/TU ngày 17/5/2021 của Tỉnh ủy về việc hưởng ứng, phát động Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV, căn cứ Thể lệ Cuộc thi, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đã tuyên truyền, phát động đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và hội viên tích cực hưởng ứng tham gia; trong đó tập trung tuyên truyền, tạo sức lan tỏa.

Chi tiết
Liên hiệp hội ban hành kế hoạch tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh, Liên hiệp hội đã ban hành Kế hoạch số 164/KH-LHH ngày 24/5/2021 thực hiện nội dung kế hoạch trên.

Chi tiết
Công đoàn viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tham gia hiến máu nhân đạo hưởng ứng Ngày thế giới tôn vinh người Hiến máu tình nguyện

             Sáng ngày 21/5/2021, đoàn viên Công đoàn cơ sở Liên hiệp hội cùng với các cán bộ, viên chức từ các sở, ban, ngành đã tham gia ngày hội Hiến máu nhân đạo tại Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Bình Thuận do Công đoàn viên chức tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức.

 

Chi tiết
Công đoàn cơ sở Liên hiệp hội tổ chức vận động đoàn viên tham gia Cuộc thi trực tuyến do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phát động

Nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Công đoàn cơ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đã cử đoàn viên tham gia cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động với ngày hội của toàn dân” do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phát động.

Chi tiết
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững tại Liên hiệp hội

Thực hiện Kế hoạch số 869/KH-UBND ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; Liên hiệp hội đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-LHH để thực hiện nội dung Kế hoạch trên.

 

Chi tiết
Sơ kết việc thực hiện dự án phát triển cộng đồng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Sáng ngày 31/3/2021, Vùng Dự án phát triển cộng đồng Thiện Chí huyện Hàm Thuận Nam (Trung tâm trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật) tổ chức sơ kết việc thực hiện dự án phát triển cộng đồng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

 
Chi tiết
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tổ chức gặp mặt giữa Bí thư Tỉnh ủy với đội ngũ trí thức tỉnh năm 2021

Sáng ngày 12/3/2021, tại Hội trường trung tâm Hội nghị, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật phối hợp với Câu lạc bộ trí thức tổ chức gặp mặt giữa Bí thư Tỉnh ủy với đội ngũ trí thức tỉnh nhân dịp đầu năm 2021. Tham dự có đồng chí Nguyễn Đức Hòa - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh và gần 180 trí thức tiêu biểu của tỉnh.

Chi tiết
Tổng số : 490 bài viết
Trang
12345678910Tiếp
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4382784