Bình Thuận nhiều phương án đảm bảo nguồn nước phục vụ nhân dân mùa khô
Tính đến ngày 23/02/2021, lượng nước còn lại trong các hồ chứa thủy lợi trên toàn tỉnh (bao gồm cả hồ Sông Lũy) là 169,88 triệu m3/355,38 triệu m3dung tích hữu ích thiết kế, đạt 47,8%; lượng nước tại hồ thủy điện Đại Ninh 190,72 triệu m3/251,73 triệu m3dung tích hữu ích thiết kế, đạt 75,76% và tại hồ thủy điện Hàm Thuận 339,44 triệu m3/522,50 triệu m3dung tích hữu ích thiết kế, đạt 64,96%.
Chi tiết
Kỹ thuật làm đệm lót sinh học cho bò nuôi thịt, vỗ béo bằng chế phẩm Emuniv