Liên hiệp hội đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp nhận hồ sơ tham gia xét chọn, tôn vinh Trí thức tiêu biểu tỉnh Bình Thuận lần thứ II
  Tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại cây ăn quả có múi
  Tư vấn, phản biện và giám định xã hội “Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”
  Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các Hội thành viên Liên hiệp hội
  Đại hội Chi bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành công tốt đẹp
 
TIN TỨC

Ngày 17/07/2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tham gia Hội nghị có các Ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp hội, đại diện lãnh đạo các Hội Thành viên, Hội viên tập thể và các Trung tâm trực thuộc Liên hiệp hội.

Hội thảo thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (8/7/2020)
Họp thông qua báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (1/7/2020)
Lễ công nhận đảng viên chính thức trong Chi bộ Liên hiệp hội (1/7/2020)
Tập huấn kỹ thuật trồng mãng cầu ta trái vụ cho năng suất cao (19/6/2020)
Câu lạc bộ Trí thức sinh hoạt chuyên đề Quý II năm 2020 (18/6/2020)
Hội thảo giải pháp ứng phó hạn hán trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (17/6/2020)
HỘI THI - CUỘC THI

Từ ngày 03- 06/7/202020, Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận tổ chức chấm thi Cuộc thi lần thứ 13 (2019-2020). Ông Lương Thanh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp hội – Trưởng Ban Cuộc thi, chủ trì phiên họp toàn thể Hội đồng chấm thi để phổ biến nội dung Quy chế chấm thi, phương pháp đánh giá, cho điểm và các tiêu chí của Cuộc thi để các thành viên Hội đồng giám khảo tiến hành chấm thi.

Ban tổ chức làm việc nắm tình hình triển khai Hội thi lần thứ 9 (2020-2021) và Cuộc thi lần thứ 13 (2019-2020) (30/6/2020)
Cần nhân rộng gương sáng đam mê nghiên cứu khoa học trong học đường (29/4/2020)
Bình Thuận đạt 2 giải khuyến khích Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 15 năm 2018 - 2019 (8/11/2019)
Tập huấn triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng (1/11/2019)
Tổ chức trao giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VIII Phát động Hội thi lần thứ IX (15/10/2019)
KIẾN THỨC

Nhằm cung cấp thông tin và phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật về trồng và chăm sóc các loại cây ăn quả có múi (bưởi, cam, quýt, chanh ..). Ngày 15/7/2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Hội Nông dân huyện Đức Linh và UBND thị trấn Đức Tài mở lớp tập huấn về “Kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại cây ăn quả có múi” tại xã thị trấn Đức Tài huyện Đức Linh. Tham dự lớp tập huấn có đồng chí Võ Thị Thu Nguyệt – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và gần 100 bà con hội viên nông dân, nhà vườn trồng cây ăn quả các xã Nam Chính, Đức Tài, Đức Tín, Đức Hạnh, Tân Hà, Trà Tân, Đông Hà trên địa bàn huyện.

Tập huấn Kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh xoài (30/6/2020)
Tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc điều (25/6/2020)
Tập huấn “Kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến theo phương pháp SRI thích ứng biến đổi khí hậu” (13/8/2020)
Hội thảo Ứng dụng đèn Led 9W cho cây thanh long. (27/7/2020)
Tập huấn Kỹ thuật trồng nấm rơm (7/7/2020)
CÂU LẠC BỘ TRÍ THỨC

Sáng ngày 16/06/2020, Câu lạc bộ trí thức tỉnh (CLB) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh đã tổ chức sinh hoạt Quý II năm 2020 với chuyên đề “Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”. TS. Lương Thanh Sơn – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trí thức – Chủ tịch Liên hiệp Hội và ông Cao Xuân Dũng – Phó Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì buổi sinh hoạt.

Họp Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trí thức đánh giá tình hình hoạt động năm 2019 (17/2/2020)
Câu lạc bộ Trí thức sinh hoạt chuên đề Quý IV năm 2019 (9/12/2019)
Câu lạc bộ trí thức sinh hoạt chuyên đề quý III năm 2019 (13/9/2019)
Câu lạc bộ trí thức sinh hoạt chuyên đề năm 2019 (25/4/2019)
XÉT CHỌN, TÔN VINH TRÍ THỨC KHCN

Liên hiệp hội với chức năng tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nền kinh tế tri thức, góp phần bảo vệ Tổ quốc và thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong quá trình hoạt động, Liên hiệp hội đã tập hợp đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh triển khai đóng góp công sức, trí tuệ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hương dẫn tham gia xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ II, năm 2020 (12/8/2020)
Thạc sĩ Lê Văn Tuấn nguyên Chủ tịch liên hiệp hội được Vinh danh trí thức Khoa học công nghệ tiêu biểu năm 2019 (8/11/2019)
Tôn vinh Trí thức tiêu biểu và kỷ niệm chương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ lần thứ I năm 2016 (28/12/2016)
Kế hoạch tổ chức xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ II, năm 2018 (28/12/2016)
Họp Hội đồng xét chọn “Trí thức tiêu biểu về khoa học – công nghệ” của tỉnh (14/10/2016)
VĂN BẢN TÀI LIỆU

 

Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận (27/11/2014)
Chỉ thị số 52-CT/TU ngày 29/7/2010 của Tỉnh ủy Bình Thuận về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (24/6/2013)
Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP (24/6/2013)
Báo cáo đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (27/5/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4213763