Kết quả đánh giá đề cương thực hiện nhiệm vụ KHCN: Nghiên cứu xây dựng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2024-2025”   14/11/2023

Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá đề cương đề tài “Nghiên cứu xây dựng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2024-2025”.

 

 Ngày 17/8/2023, UBND tỉnh có Quyết định số 1707/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thực hiện trong kế hoạch năm 2023 (đợt 2). Trong đó có đề tài “Nghiên cứu xây dựng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2024-2025”, với định hướng mục tiêu chính: Xây dựng chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 và 2025 đảm bảo cơ sở khoa học và thực tiễn để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh Bình Thuận. Sản phẩm chính: Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội” và Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, chú trọng bồi dưỡng sức dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân”. Tiêu chí: Các chuyên đề được biên soạn đảm bảo tính khoa học, cô đọng, súc tích, dễ học, dễ nhớ, dễ vận dụng nhằm tạo sự lan toả sâu rộng việc học tập, làm theo Bác trong đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, Nhân dân trong toàn tỉnh.

Ngày 06/11/2303, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá đề cương đề tài trên. Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, đánh giá những mặt mạnh và hạn chế thuyết minh đề cương của đơn vị đăng ký chủ trì. Kết quả Hội đồng đã thống nhất thông qua đề cương thực hiện đề tài do trường Chính trị tỉnh Bình Thuận là đơn vị đăng ký chủ trì và ThS. Trần Thị Minh Hoài là chủ nhiệm đề tài.

 

Phạm Kiều Diễm


Các tin tiếp
Nghiên cứu cơ chế hoạt động của các tác nhân gây bệnh do nấm mốc ở rau quả   (28/10/2013)
Việc chế tạo thuốc insulin dạng viên đạt tiến bộ mới   (28/10/2013)
Mang điện mặt trời đến với nông dân   (26/9/2013)
Sản xuất năng lượng sạch từ nước thải ô nhiễm   (26/9/2013)
Tổ hợp khu hệ vi sinh vật phân hủy rơm rạ tại ruộng   (28/8/2013)
Bình Thuận: Nuôi thành công hải sâm cát   (28/8/2013)
Ứng dụng chế phẩm sinh học Chitosan trong sản xuất thanh long   (15/7/2013)
Xử lý rác thải thành phân hữu cơ, mô hình hay ở Tánh Linh   (15/7/2013)
Máy in cầm tay siêu nhỏ   (12/7/2013)
Dùng gỗ chế pin "xanh"   (21/6/2013)
Kỹ thuật nuôi Dông kết hợp Thỏ Rừng lai   (15/4/2013)
Quy trình kỹ thuật trồng cây khoai mỳ   (15/4/2013)
Hội thảo Giải pháp chong đèn hiệu quả cho thanh long trong tình hình thiếu điện   (15/4/2013)
Xử lý tình huống cứu tàu mắc cạn   (15/4/2013)
Top 10 phần mềm thiết kế brochure miễn phí   (28/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4803234