Nghiệm thu thực địa đề tài “Xây dựng mô hình trồng tre lấy măng kết hợp tưới tiết kiệm nước tại xã Huy Khiêm huyện Tánh Linh”   1/11/2023

Từ tháng 12/2021, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ Bình Thuận (Hội viên tập thể của Liên hiệp hội) đã chủ trì và phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tánh Linh thực hiện đề tài nêu trên. Địa điểm thực hiện mô hình tại thôn 6, xã Huy Khiêm, huyện Tánh Linh, quy mô thực hiện mô hình là 2.000 m2Theo tiến độ đề tài (đã gia hạn 9 tháng), ngày 25/9/2023, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ Khoa học công nghệ Bình Thuận đã tổ chức tổ chức nghiệm thu thực địa mô hình, thành phần tham dự gồm: Chủ nhiệm đề tài; Đại diện Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN Bình Thuận; Đại diện Hội đồng Khoa học Công nghệ huyện Tánh Linh, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tánh Linh, UBND xã Huy Khiêm và hộ tham gia đề tài.

Kết quả nghiệm thu, Trung tâm đã thực hiện đầy đủ các nội dung của đề tài theo thuyết minh đề cương và Hợp đồng, cụ thể như sau: Đã xây dựng thành công mô hình trồng tre tứ quý lấy măng kết hợp hệ thống tưới tiết kiệm nước trên diện tích 2000 m2. Tỷ lệ sống cây tre đạt 100%, cây sinh trưởng, phát triển tốt và đã bắt đầu cho thu hoạch; Đã hướng dẫn hộ dân kỹ thuật canh tác cây tre tứ quý lấy măng, đồng thời hoàn thiện quy trình trồng tre tứ quý lấy măng phù hợp với điều kiện của địa phương; Theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng, đánh giá được hiệu quả kinh tế của mô hình; Tổ chức hội thảo đầu bờ giúp người dân tiếp cận, trao đổi, học tập kinh nghiệm từ đó nhân rộng mô hình.

Sau khi nghiệm thu thực địa, Trung tâm sẽ hoàn thiện báo cáo tổng kết và tiếp tục làm hồ sơ đề nghị nghiệm thu chính thức đề tài.

 

  Nguyễn Minh Đông


Các tin tiếp
Nghiệm thu thực địa đề tài “Xây dựng mô hình trồng tre lấy măng kết hợp tưới tiết kiệm nước tại xã Huy Khiêm huyện Tánh Linh”   (1/11/2023)
Mô hình sản xuất đông trùng hạ thảo tại Khu thực nghiệm công nghệ sinh học thuộc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN Bình Thuận   (18/10/2023)
Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào khai thác hải sản xa bờ   (27/2/2023)
Khá lên nhờ trồng cau thương phẩm xuất khẩu   (27/2/2023)
Nho hữu cơ trên đất Hồng Liêm cho “quả ngọt”   (27/2/2023)
TP. Phan Thiết: Mô hình trồng nấm mối đen đạt hiệu quả   (17/1/2023)
Một số mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất kém hiệu quả ở xã vùng cao Đông Tiến.   (20/6/2022)
Trồng Cỏ VA06 nuôi bò – Cách Trồng Cỏ VA06 và cỏ Voi   (24/11/2016)
Hội nghị giới thiệu mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất gạch không nung khoáng tổng hợp   (21/11/2016)
Hệ thống tích nước nhỏ giọt phục vụ trong sản xuất nông nghiệp   (29/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4824704