Danh sách Uỷ viên Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024   13/9/2019


STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức danh trong  Ban Chấp hành

1

Lương Thanh Sơn

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận

Chủ tịch

2

Nguyễn Quốc Việt Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ  Phó Chủ tịch
    3 Đỗ Vi Thủy Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận  Tổng Thư ký

4

Lê Văn Anh

Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Phước Uỷ viên Ban Chấp hành

5

Lê Văn Hối

Chủ tịch Hội Dược học

Ủy viên Ban Thường vụ

6

Nguyễn Hữu Ích

Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bình Thuận

Ủy viên Ban Thường vụ

7

Nguyễn Đức Toàn

Chủ tịch Hội kiến trúc sư

Ủy viên Ban Thường vụ

8

Vũ Thị Minh Thuyết

Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình

Ủy viên Ban Thường vụ

9

Nguyễn Quang Thịnh

Giám đốc Trung tâm Thông tin Ứng dụng tiến bộ KHCN

Ủy viên Ban Chấp hành

10

Nguyễn Thị Phương Vinh

Thư ký Hội làm vườn

Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Kiểm tra

11

Nguyễn Ngọc Hòa 

Phó trưởng Ban Ban Tuyên giáo tỉnh ủy

Ủy viên Ban Chấp hành

12

Nguyễn Văn Chiến

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

Ủy viên Ban Chấp hành

13

Đỗ Văn Thái

Nguyên Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Ủy viên Ban Chấp hành

14

Nguyễn Thị Phương An

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy viên Ban Chấp hành

15

Đặng Thức Anh Vũ

Giám đốc Sở Y Tế

Ủy viên Ban Chấp hành

16

Nguyễn Phúc Ngọc

Trưởng phòng Đài phát thanh -Truyền hình tỉnh

Ủy viên Ban Chấp hành

17

Phạm Kim Thành

Phó giám đốc Trung tâm khuyến nông

Ủy viên Ban Chấp hành

18

Trần Thị Vũ Phương

Giám đốc Trung tâm Giống Nông nghiệp

Ủy viên Ban Chấp hành

19

Huỳnh Thanh Quang 

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Ủy viên Ban Chấp hành

20

Lương Đình Quát

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật đo lường chất lượng

Ủy viên Ban Chấp hành

21

Đặng Trung Thái

Giám đốc Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại Bình Thuận

Ủy viên Ban Chấp hành

22

Nguyễn Văn Khoa 

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch

Ủy viên Ban Chấp hành

23

Trần Văn Liêm

Giám đốc Trung tâm nước sạch và vệ sinh MTNT

Ủy viên Ban Chấp hành

24

Nguyễn Đồng Chính

Chủ tịch Hội Thân nhân kiều bào

Ủy viên Ban Chấp hành

25

Võ Ngọc Lệ Hằng 

Chủ tịch Hội Điều dưỡng

Ủy viên Ban Chấp hành

26

Trương Quang Hiến 

Chủ tịch Hiệp Hội nước mắm Phan Thiết

Ủy viên Ban Chấp hành

27

Trần Ngọc Hiệp

Hiệp Hội Thanh long

Ủy viên Ban Chấp hành

28

 Đinh Phi Hổ 

Phó hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết

Ủy viên Ban Chấp hành

29

Lê Thị Hoa 

Chủ tịch Hội Châm cứu

Ủy viên Ban Chấp hành

30

Lê Văn Hồng 

Chủ tịch Hội Y học

Ủy viên Ban Chấp hành

31

Huỳnh Quang Huy 

Chủ tịch Hội Nghề cá

Ủy viên Ban Chấp hành

32

Lê Chí Linh

Trưởng phòng Chi Hội Điện lực

Ủy viên Ban Chấp hành

33

Đoàn Ngọc Long

Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh

Ủy viên Ban Chấp hành

34

Ngô Viết Năng

Trưởng Ban Liên hiệp hội

Ủy viên Ban Chấp hành

35

Đỗ Khắc Đông Quân 

Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ

Ủy viên Ban Chấp hành

36

Nguyễn Văn Sơn

Phó Chủ tịch Hiệp hội Tôm

Ủy viên Ban Chấp hành

37

Trần Văn Tám

Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường

Ủy viên Ban Chấp hành

38

Nguyễn Văn Thân

Giám đốc Trung Tâm Thiện Chí

Ủy viên Ban Chấp hành

39

Nguyễn Văn Thành

Chủ tịch Hội Ngoại khoa

Ủy viên Ban Chấp hành

40

Trần Hữu Thành

Hội Xây dựng             

Ủy viên Ban Chấp hành

41

Trần Văn Út 

Chủ tịch Hội Lâm nghiệp

Ủy viên Ban Chấp hành

    42 Đặng Sỹ Hảo Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Ủy viên Ban Chấp hành
    43 Ngô Thị Cẩm Liên Chủ tịch Hội Nữ hộ sinh  Ủy viên Ban Chấp hành

Các tin tiếp
Danh sách Uỷ viên Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024   (13/9/2019)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4824580