Định hướng phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên các loại cây trồng   29/5/2023

Phát triển nông nghiệp hữu cơ có giá trị gia tăng cao, bền vững, thân thiện với môi trường sinh thái; phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ tập trung, hướng đến xuất khẩu; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ, tiến tới nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao, bền vững. Đó là mục tiêu của Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn Bình Thuận giai đoạn 2021 - 2030 vừa được UBND tỉnh phê duyệt



Theo đề án, Bình Thuận phấn đấu đến năm 2025, diện tích đất nông nghiệp sản xuất hữu cơ của toàn tỉnh đạt khoảng 1,5 - 2% và đến năm 2030 đạt 2,5 - 3% tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Tỷ lệ sản phẩm chăn nuôi hữu cơ đạt khoảng 1 - 1,3% tính trên tổng sản phẩm chăn nuôi sản xuất trong tỉnh và đến năm 2030, con số này đạt khoảng 2 - 3%. Cùng với đó, diện tích nuôi thủy sản hữu cơ đạt khoảng 1 - 1,2% tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh vào năm 2025 và 2,5 - 3% vào năm 2030.

 

Kiểm tra đồng lúa chất lượng cao.

Tỉnh đã đề ra định hướng phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên các loại cây trồng đến năm 2030 như: lúa (3.000 ha), rau đậu (350 ha), thanh long (1.250 ha), sầu riêng (500 ha)… tại các vùng chuyên canh nông nghiệp như: Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Tân, Bắc Bình, Hàm Thuận Nam… Đề án này cũng đặt mục tiêu phát triển chăn nuôi bò thịt đạt chuẩn hữu cơ quy mô 6.000 con; đàn heo hữu cơ 6.800 con; 80 ha nuôi trồng thủy sản hữu cơ với các loại thủy sản bản địa, đặc sản. Ngoài ra, tỉnh còn hướng tới mục tiêu phát triển lâm sản hữu cơ với việc phát triển cây dược liệu dưới tán rừng, khai thác các sản phẩm tự nhiên có từ rừng…

 

Chăn nuôi bò tại xã vùng cao Hàm Thuận Nam.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về sản xuất nông nghiệp hữu cơ; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân các chính sách pháp luật, các tiêu chuẩn về nông nghiệp hữu cơ để tạo niềm tin cho người tiêu dùng trong sử dụng; nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp, người sản xuất và nhà quản lý về việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất, giám sát, chứng nhận nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ. Bên cạnh đó, thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp hữu cơ và tập huấn, chuyển giao các quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ cho nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp; đồng thời xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ; xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm hữu cơ; hình thành các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm hữu cơ…

 

Trang trại chăn nuôi heo tập trung.

Ứng dụng khoa học công nghệ vào nuôi tôm.

  

  ĐÌNH HOÀ (thực hiện)

Theo baobinhthuan.com.vn


Các tin tiếp
Sản lượng thủy sản 4 tháng đầu năm 2020 ước đạt gần 17 nghìn tấn   (15/5/2020)
Bình Thuận công bố tình huống khẩn cấp do hạn hán cấp độ 2: Nhiều việc cấp bách cần làm để chống hạn   (8/5/2020)
4 tháng đầu năm 2020: Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định   (6/5/2020)
Tình hình Kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2020   (6/5/2020)
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Ngân hàng (cơ sở dữ liệu) tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh   (6/5/2020)
Bình Thuận: Ban hành quyết định công bố chỉ số cải cách hành chính (Par index) năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh   (5/5/2020)
Đảm bảo thị trường hoạt động ổn định xuyên suốt thời gian phòng, chống dịch COVID-19   (4/5/2020)
Bình Thuận đạt nhiều kết quả tích cực sau hơn 2 năm thực hiện giải pháp cấp bách chống khai thác IUU   (4/5/2020)
Sẽ sớm có giải pháp phục hồi nền kinh tế   (4/5/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2020   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2019   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2018 TỈNH BÌNH THUẬN   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2017 TỈNH BÌNH THUẬN   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 12 VÀ CẢ NĂM 2016   (7/4/2020)
Bình Thuận thu ngân sách trong Quý I năm 2020 đạt 2.712 tỷ đồng   (6/4/2020)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4824551