Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên nhi đồng triển khai công tác chấm thi các mô hình, sản phẩm lần thứ 16 (2022-2023)   30/6/2023

Sáng ngày 29/6/2023, tại Hội trường Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận (gọi tắt là Cuộc thi) đã bắt đầu triển khai chấm thi Cuộc thi lần thứ 16 (2022-2023).

 Cuộc thi lần thứ 16 (2022-2023), diễn ra từ tháng 10/2022 đến 15/6/2023. Đối tượng dự thi là tất cả các em thanh, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh, độ tuổi từ 06 đến 18 tuổi. Mục đích Cuộc thi nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh; đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành những nhà sáng chế trong tương lai.

Tham gia Cuộc thi lần này, Ban Tổ chức đã nhận được 260 mô hình, sản phẩm dự thi của các tác giả/nhóm tác giả trong độ tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng ở 10/10 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Các mô hình, sản phẩm tham gia thuộc 05 lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập; Phần mềm tin học; Dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; Sản phẩm thân thiện với môi trường; Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Ban Tổ chức Cuộc thi đã thành lập 3 Hội đồng chấm thi để tiến hành đánh giá các mô hình, sản phẩm dự thi và đề xuất giải thưởng để Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét quyết định.

 

      Hồ Văn Khang


Các tin tiếp
Trao giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ IX   (23/8/2016)
Giải pháp đạt giải Cuộc thi lần thứ IX   (9/8/2016)
Họp xét giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ IX (2015-2016)   (13/7/2016)
Chấm thi các giải pháp tham gia Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ IX (2015-2016)   (8/7/2016)
Họp Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ IX (2015-2016)   (28/6/2016)
Nắm tình hình triển khai Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng   (31/12/2015)
Khơi niềm đam mê nghiên cứu khoa học trong học sinh   (14/9/2015)
Tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ VIII (2014-2015)   (14/8/2015)
Chấm thi các giải pháp tham gia Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ VIII (2014-2015)   (14/7/2015)
Phát động Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ VIII tại các địa phương   (21/11/2014)
Giải pháp đạt giải Cuộc thi lần thứ VII   (30/7/2014)
Tổng kết Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng lần thứ VI (2012-2013)   (21/8/2013)
Kết quả triển khai Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng lần thứ VI   (26/6/2013)
Giải pháp đạt giải Cuộc thi lần thứ VI   (26/6/2013)
Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng   (15/4/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4824683