Liên hiệp hội tích cực tuyên truyền, hướng dẫn tham gia xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ lần thứ III năm 2021-2022   5/4/2022

Sáng ngày 01/04/2022, tại Uỷ ban nhân dân huyện Phú Quý, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đến làm việc với cấp lãnh đạo huyện để trao đổi về việc tuyên truyền, hướng dẫn tham gia xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ lần thứ III năm 2021-2022. Tham dự tại buổi làm việc có đồng chí Lương Thanh Sơn- Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Linh- Trưởng Phòng Kinh tế Tài chính, các phòng, ban và các đơn vị có liên quan: Trung tâm Văn hoá thể thao du lịch, Hội Nông dân huyện, Trung tâm Kỹ thuật và dịch vụ Nông nghiệp, Đoàn thanh niên…

Trong năm 2020, huyện Phú Quý đã có đại diện vinh dự nhận danh hiệu “ Trí thức tiêu biểu về Khoa học Công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ II. Vì vậy, nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, phát huy trí tuệ, vai trò năng lực, ghi nhận công lao của các cá nhân trí thức có thành tích xuất sắc về khoa học công nghệ( các sáng kiến, đề tài, công trình nghiên cứu…), được áp dụng trong thực tiễn, góp phần trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh Bình Thuận đồng thời tăng cường động viên, khuyến khích các trí thức tiếp tục tham gia xét chọn. Tại buổi làm việc, đại diện UBND huyện Phú Quý đã báo cáo một số nội dung như sau: đã thực hiện theo Kế hoạch số 4714/ KH-HĐXC ngày 02/12/2020 về việc tổ chức xét chọn và tôn vinh Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận lần thứ III năm 2021-2022, đã Ban hành Công văn 1293/CV- UBND ngày 31/12/2020 về việc triển khai thực hiện xét chọn và tôn vinh Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận lần thứ III, năm 2021-2022. Bên cạnh đó, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên truyền thông, chọn lọc các đối tượng là các tri thức có trình độ đại học trở lên tham gia hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ trong và ngoài tỉnh, đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn xét chọn theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của UBND tỉnh và Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận”.

Thay mặt Đoàn làm việc, đồng chí Lương Thanh Sơn đã bày tỏ niềm vui mừng trước các thành tích mà huyện đã đạt được trong thời gian qua đồng thời quan tâm, đề nghị lãnh đạo huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến các trí thức tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy năng lực, trách nhiệm cá nhân trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh./.

                                                                                                                                   Tác giả bài viết: Trần Lê Bảo Hân


Các tin tiếp
Kế hoạch Tổ chức xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ IV, năm 2023-2024   (18/1/2023)
Lễ tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ III, năm 2022   (26/12/2022)
Kết quả xét chọn tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ III năm 2022   (10/11/2022)
Một số giải pháp đẩy mạnh việc xét chọn, tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu của tỉnh Bình Thuận   (10/6/2022)
Họp Hội đồng xét chọn “Trí thức khoa học và công nghệ” tiêu biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam năm 2022.   (5/4/2022)
Liên hiệp hội tích cực tuyên truyền, hướng dẫn tham gia xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ lần thứ III năm 2021-2022   (5/4/2022)
KẾ HOẠCH Tổ chức xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ III, năm 2021 - 2022   (7/5/2021)
Liên hiệp hội đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và hướng dẫn tham gia xét chọn tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ II, năm 2020.   (21/8/2020)
Vai trò của trí thức khoa học và công nghệ trong hệ thống chính trị và nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương   (21/8/2020)
Liên hiệp hội đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp nhận hồ sơ tham gia xét chọn, tôn vinh Trí thức tiêu biểu tỉnh Bình Thuận lần thứ II   (12/8/2020)
Hương dẫn tham gia xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ II, năm 2020   (12/8/2020)
Kế hoạch tổ chức xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ II, năm 2018   (28/12/2016)
Tôn vinh Trí thức tiêu biểu và kỷ niệm chương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ lần thứ I năm 2016   (28/12/2016)
Họp Hội đồng xét chọn “Trí thức tiêu biểu về khoa học – công nghệ” của tỉnh   (14/10/2016)
Tôn vinh trí thức KHCN tiêu biểu   (28/8/2015)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4824655