Họp thông qua Dự thảo báo cáo phản biện Đề án “Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”   21/11/2023

Sáng ngày 20/11/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) đã tổ chức họp thông qua Dự thảo báo cáo phản biện Đề án “Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”. 

Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng phản biện đề án, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng (Chủ đầu tư), đại diện đơn vị tư vấn (Công ty TNHH Quản lý xây dựng và đô thị Miền Nam), đại diện một số cơ quan có liên quan và các phòng ban cơ quan Liên hiệp hội. Ông Lương Thanh Sơn chủ tịch hội đồng, chủ trì hội thảo.

Qua báo cáo phản biện đề án của Liên hiệp hội đã nêu bật lên những ưu điểm cũng như tồn tại của đề án, cụ thể: Báo cáo đề án “Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030” đã được xây dựng tương đối đầy đủ mục tiêu, yêu cầu, nội dung nghiên cứu theo đề cương đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 18/5/2023. Báo cáo nêu sự cần thiết, mục tiêu yêu cầu, cơ sở pháp lý; khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh có tác động đến chương trình; đánh giá hiện trạng nhà ở theo loại hình, kết quả đạt được, nguyên nhân tồn tại; dự báo nhu cầu, khả năng cung ứng, quan điểm, mục tiêu phát triển nhà ở; định hướng, giải pháp thực hiện và tổ chức thực hiện chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Tuy nhiên,  đề án vẫn còn nhiều điểm tồn tại, hạn chế cần được bổ sung, chỉnh sửa như: bố cục các chương mục còn chưa hợp lý; phạm vi điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở của tỉnh chưa thống nhất với chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030; số liệu đề án còn chưa thống nhất về mốc thời gian sử dụng, trích dẫn nguồn số liệu sử dụng; việc đánh giá kết quả thực hiện một số chỉ tiêu còn chưa đầy đủ để làm cơ sở dự báo định hướng phát triển nhà ở của tỉnh giai đoạn tới; định hướng phát triển nhà ở khu vực đô thị còn thiếu tính cụ thể; các nguồn vốn đầu tư…

Tại cuộc họp đại diện chủ đầu tư Sở Xây dựng và Đơn vị tư vấn đã tiếp thu, giải trình một số vấn đề có liên quan đến báo cáo phản biện đề án. Chủ đầu tư, cùng đơn vị tư vấn tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện thêm các nội dung nêu trong báo cáo phản biện đề án trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

 

 

  Hà Tùng Lâm


Các tin tiếp
Phản biện đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đến năm 2020”   (21/6/2013)
Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của các trung tâm trực thuộc   (21/6/2013)
Hội Thảo “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội ”   (21/6/2013)
Hội thảo “Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh”   (11/6/2013)
Hiệp hội Điện gió tỉnh Bình Thuận: Hội nghị thường niên năm 2013   (30/5/2013)
Chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan   (28/5/2013)
Liên hiệp Hội Bình Thuận: Sơ kết 5 năm (2008 – 2012) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn   (27/5/2013)
Tập huấn chuyên đề "Sử dụng tỏi, gừng, nghệ trong nuôi gà"   (14/5/2013)
Câu lạc bộ Trí thức tổ chức tọa đàm chuyên đề   (15/4/2013)
Mức giới hạn hàm lượng histamine trong nước mắm   (15/4/2013)
Đại hội Hội Y học lần thứ II   (15/4/2013)
Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt trí thức   (15/4/2013)
Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 – 2017)   (1/4/2013)
Top 10 app chơi nhạc tốt nhất trên IOS   (28/3/2013)
Top 10 cửa hàng đồ gỗ nội thất uy tín nhất Tp. HCM   (28/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4824728