Triển khai phản biện Chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ngoài làm việc tại tỉnh Bình Thuận   15/11/2022

Trong thời gian qua, tỉnh Bình Thuận đã ban hành và triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài (gọi tắt Đề án 100). 

Đề án đã đạt được nhiều kết quả như: đã thu hút được sự quan tâm của nhiều đối tượng như cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, gia đình của các học sinh, sinh viên; các chuyên ngành đào tạo đa dạng; đã chọn, cử đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài và bố trí công tác tại các cơ quan, đơn vị phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ; cán bộ, công chức, viên chức sau đào tạo, bồi dưỡng đều được nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những kiến thức mới, nâng cao trình độ ngoại ngữ, đổi mới phương thức, phương pháp làm việc, kỹ năng thực hiện công việc, có khả năng thích ứng, khả năng làm việc theo nhóm, tư duy độc lập, phát huy tốt hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Đề án có một số tồn tại, hạn chế phát sinh. Bên cạnh đó, đặt trong bối cảnh hiện nay tỉnh ta đã và đang thu hút nhiều dự án đầu tư nước ngoài nhưng nguồn nhân lực có chất lượng cao của tỉnh lại chưa có chính sách thu hút chuyên gia từ nước ngoài làm việc tại tỉnh.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập thì ngoài việc đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là việc làm thường xuyên, liên tục nhất là việc đào tạo bổ sung và thu hút nguồn nhân lực là nhu cầu quan trọng và cấp bách. Do đó, việc xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức  học sinh, sinh viên được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh là cần thiết.

Chính sách được UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì xây dựng, đến nay đã được xây dựng, hoàn chỉnh theo các quy định của luật ban hành văn bản. Để chính sách được hoàn thiện hơn, khả thi hơn, UBND tỉnh giao cho Liên hiệp hội thực hiện công tác tư vấn, phản biện chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ngoài làm việc tại tỉnh Bình Thuận.

Sáng ngày 14/11/2022, Liên hiệp hội đã tổ chức triển khai phản biện chính sách trên. Ngoài tài liệu gửi cho các thành viên hội đồng phản biện chính sách, các thành viên hội đồng trao đổi thêm nhiều nội dung có liên quan đến công tác phản biện như thời gian phản biện, trao đổi làm rõ thêm nội dung chính sách, phân công các thành viên hội đồng phản biện, bổ sung các tài liệu có liên quan phục vụ cho công tác phản biện. Qua các các ý kiến trao đổi, Chủ tịch hội đồng phản biện đã giải trình, thông tin lại cho các thành viên hội đồng phản biện nắm được thông tin để thực hiện tốt công tác phản biện chính sách. Dự kiến đầu tháng 12/2022, hội đồng phản biện chính sách tổ chức họp để thông qua dự thảo báo cáo phản biện chính sách, hoàn chỉnh báo cáo phản biện gửi cho các đơn vị có liên quan./.

 

                                                                                                                                           Tác giả bài viết: Ngô Viết Năng

                                                                                                                           


Các tin tiếp
Phản biện đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đến năm 2020”   (21/6/2013)
Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của các trung tâm trực thuộc   (21/6/2013)
Hội Thảo “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội ”   (21/6/2013)
Hội thảo “Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh”   (11/6/2013)
Hiệp hội Điện gió tỉnh Bình Thuận: Hội nghị thường niên năm 2013   (30/5/2013)
Chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan   (28/5/2013)
Liên hiệp Hội Bình Thuận: Sơ kết 5 năm (2008 – 2012) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn   (27/5/2013)
Tập huấn chuyên đề "Sử dụng tỏi, gừng, nghệ trong nuôi gà"   (14/5/2013)
Câu lạc bộ Trí thức tổ chức tọa đàm chuyên đề   (15/4/2013)
Mức giới hạn hàm lượng histamine trong nước mắm   (15/4/2013)
Đại hội Hội Y học lần thứ II   (15/4/2013)
Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt trí thức   (15/4/2013)
Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 – 2017)   (1/4/2013)
Top 10 app chơi nhạc tốt nhất trên IOS   (28/3/2013)
Top 10 cửa hàng đồ gỗ nội thất uy tín nhất Tp. HCM   (28/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4828920