Thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số   23/12/2022

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.Kế hoạch của tỉnh đặt ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế số, xã hội số phải đồng bộ với nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chuyển đổi số ở địa phương và đảm bảo đạt các mục tiêu theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nội dung này. Trong đó phát triển kinh tế số với trọng tâm là doanh nghiệp, ưu tiên sử dụng các nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất,kinh doanh. Đồng thời phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnhcũng hướng tới góp phần thúc đẩy tăng trưởngkinh tế của Bình Thuận.

 

(Ảnh minh hoạ)

Trong khi phát triển xã hội số nâng cao chất lượng sống của người dân đi đôi với tạo dựng giá trị văn hóa phù hợp với thời đại số, tạo điều kiện cho mọi người tiếp cận, tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa thế giới, làm giàu đời sống tinh thần của người Việt Nam nói chung và của người Bình Thuận nói riêng… Ngoài ra kế hoạch này còn hướng đến tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức, doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số.

Về kinh tế số, Bình Thuận phấn đấu đến năm 2025 chiếm 20% GRDP của tỉnh và tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%, còn năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%. Đối với tỷ lệ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sử dụng nền tảng số đạt 75% và tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 10%. Cùng với đó, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt trên 80% và tỷ lệ nhân lực lao động kinh tế số trong lực lượng lao động đạt trên 2%. Đến năm 2030, các mục tiêu cơ bản về phát triển kinh tế số cũng được đề ra mức tăng thêm, đáng chú ý: Kinh tế số chiếm 30% GRDP của tỉnh; Tỷ lệ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sử dụng nền tảng số đạt 90%; Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng nền tảng hợp đồng điện tử đạt 100%...

Với phát triển xã hội số, phấn đấu đến năm 2025 địa phương có hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ tới 80% hộ gia đình, trường học, bệnh viện và tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 80%. Đồng thời tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt 80%, còn tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 50%.

Đến năm 2025, phát triển xã hội số của tỉnh cũng đặt mục tiêu: Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt trên 70%; Tỷ lệ người dân kết nối mạng được bảo vệ ở mức cơ bản đạt trên 70%; Tỷ lệ dân số trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt trên 50%. Tiếp nữa là tỷ lệ dân số trưởng thành dùng dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa đạt trên 30% và tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 90%.

Bên cạnh đó, tỷ lệ các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở đạt 80%. Còn tỷ lệ các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở đạt 70%... Tập trung phát triển xã hội số trong 5 năm tiếp theo (đến năm 2030), Bình Thuận cũng đặt ra mức phấn đấu đạt tỷ lệ cao hơn cho tất cả các mục tiêu cơ bản so với giai đoạn trước đó.

Để triển khai đem lại hiệu quả, kế hoạch đã đề ra một số nhiệm vụ về phát triển nền móng kinh tế số và xã hội số cũng như phát triển kinh tế số và xã hội số ngành, lĩnh vực. Về tổ chức thực hiện, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của tỉnh sẽ chỉ đạo chung việc triển khai Quyết định số 411 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh. Đối với Sở Thông tin và Truyền thông (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của tỉnh) cùng các sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan cũng được phân công nhiệm vụ cụ thể trong triển khai thực hiện kế hoạch này...

 

 Đ.QUỐC (thực hiện)

                                                                                                                                                                 Theo baobinhthuan.com.vn


Các tin tiếp
Sản lượng thủy sản 4 tháng đầu năm 2020 ước đạt gần 17 nghìn tấn   (15/5/2020)
Bình Thuận công bố tình huống khẩn cấp do hạn hán cấp độ 2: Nhiều việc cấp bách cần làm để chống hạn   (8/5/2020)
4 tháng đầu năm 2020: Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định   (6/5/2020)
Tình hình Kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2020   (6/5/2020)
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Ngân hàng (cơ sở dữ liệu) tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh   (6/5/2020)
Bình Thuận: Ban hành quyết định công bố chỉ số cải cách hành chính (Par index) năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh   (5/5/2020)
Đảm bảo thị trường hoạt động ổn định xuyên suốt thời gian phòng, chống dịch COVID-19   (4/5/2020)
Bình Thuận đạt nhiều kết quả tích cực sau hơn 2 năm thực hiện giải pháp cấp bách chống khai thác IUU   (4/5/2020)
Sẽ sớm có giải pháp phục hồi nền kinh tế   (4/5/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2020   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2019   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2018 TỈNH BÌNH THUẬN   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2017 TỈNH BÌNH THUẬN   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 12 VÀ CẢ NĂM 2016   (7/4/2020)
Bình Thuận thu ngân sách trong Quý I năm 2020 đạt 2.712 tỷ đồng   (6/4/2020)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4824597