Hỗ trợ tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã tham gia hội chợ, triển lãm trong, ngoài nước   9/7/2021

BT- Sở Công Thương vừa xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên lĩnh vực ngành công thương giai đoạn 2021 - 2025. Đối tượng hỗ trợ là các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã hoạt động ở tất cả các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh với điều kiện có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, thực hành sản xuất xanh, OCOP…Theo Sở Công Thương, kế hoạch được xây dựng hướng đến triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ UBND tỉnh giao cho ngành tại Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 - 2025. Qua đó cùng góp phần nâng cao năng lực sản xuất - kinh doanh, khả năng cạnh tranh nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay.

Trong giai đoạn này, ngành sẽ phối hợp Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương và đơn vị liên quan hỗ trợ tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tham gia hội chợ, triển lãm, diễn đàn kinh tế tập thể trong lẫn ngoài nước. Bên cạnh đó cũng tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử và xây dựng cửa hàng giới thiệu, bán sản phẩm cho tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn Bình Thuận…

Đối với hội chợ, triển lãm trong nước, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ 100% chi phí khi các đơn vị tham gia gian hàng chung của tỉnh, bao gồm: Chi phí thuê gian hàng, chi phí trang trí tổng thể, chi phí tổ chức hội thảo (nếu có). Được hỗ trợ chi phí vận chuyển tư liệu, hàng hóa trưng bày cũng như chi phí tuyên truyền, quảng bá và mời khách đến tham quan, giao dịch tại gian hàng chung của tỉnh. Đồng thời hỗ trợ 50% kinh phí thuê gian hàng khi các đơn vị tham gia gian hàng riêng, nhưng tối đa không quá 10 triệu đồng/hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/lần và tối đa 2 lần/hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/năm.

Còn với hội chợ, triển lãm tại nước ngoài, các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã được hỗ trợ tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại để kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác phát triển thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu. Theo đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí tùy thuộc vào nội dung tham gia của từng chương trình cụ thể, nhưng tối đa không quá 40 triệu đồng/tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/lần/năm.

Kế hoạch của ngành công thương cũng tính đến hỗ trợ Liên minh hợp tác xã tỉnh, tổ chức kinh tế tập thể trong việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn kinh tế tập thể tại địa phương. Ngoài ra còn phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã tỉnh hỗ trợ hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã xây dựng cửa hàng giới thiệu, bán sản phẩm của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã…

                                                                                                                                        Nguồn: baobinhthuan.com.vn

 


Các tin tiếp
Sản lượng thủy sản 4 tháng đầu năm 2020 ước đạt gần 17 nghìn tấn   (15/5/2020)
Bình Thuận công bố tình huống khẩn cấp do hạn hán cấp độ 2: Nhiều việc cấp bách cần làm để chống hạn   (8/5/2020)
4 tháng đầu năm 2020: Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định   (6/5/2020)
Tình hình Kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2020   (6/5/2020)
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Ngân hàng (cơ sở dữ liệu) tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh   (6/5/2020)
Bình Thuận: Ban hành quyết định công bố chỉ số cải cách hành chính (Par index) năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh   (5/5/2020)
Đảm bảo thị trường hoạt động ổn định xuyên suốt thời gian phòng, chống dịch COVID-19   (4/5/2020)
Bình Thuận đạt nhiều kết quả tích cực sau hơn 2 năm thực hiện giải pháp cấp bách chống khai thác IUU   (4/5/2020)
Sẽ sớm có giải pháp phục hồi nền kinh tế   (4/5/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2020   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2019   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2018 TỈNH BÌNH THUẬN   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2017 TỈNH BÌNH THUẬN   (7/4/2020)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 12 VÀ CẢ NĂM 2016   (7/4/2020)
Bình Thuận thu ngân sách trong Quý I năm 2020 đạt 2.712 tỷ đồng   (6/4/2020)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4439902