Tập huấn “Kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến theo phương pháp SRI thích ứng biến đổi khí hậu”   13/8/2020

Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận (Hội viên tập thể thuộc Liên hiệp hội) đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông quốc gia khai giảng lớp đào tạo huấn luyện khuyến nông năm 2020. Tham dự có ông Nguyễn Tám đại diện lãnh đạo Trung tâm và hơn 30 học viên là cán bộ Trung tâm Khuyến nông, cán bộ các Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp, Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp của 10 huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh. Nội dung lớp tập huấn là “Kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến theo phương pháp SRI thích ứng biến đổi khí hậu” do Phó GS-TS Mai Thành Phụng - nguyên Trưởng Văn phòng Khuyến nông quốc gia phía Nam báo cáo.Ông Nguyễn Tám  - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông phát biểu khai mạc tập huấn tại Hội trường