Một số giải pháp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh   8/4/2022

Với mục đích đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh đã phối hợp với các Sở ngành, đoàn thể và địa phương tổ chức tốt phong trào Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh (gọi tắt là Hội thi).

 

 Từ năm 2005 đến nay, Hội thi đã trải qua 9 lần tổ chức với nhiều giải pháp đã được Ban Tổ chức công nhận đạt giải. Tại Hội thi lần thứ 9 (2020-2021), mặc dù do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 trong thời gian qua, song với sự quyết tâm của Ban Tổ chức Hội thi tỉnh, Ban Tổ chức Hội thi các huyện, thị, thành phố và các đơn vị có liên quan, Hội thi đã thành công tốt đẹp. Số lượng các giải pháp và sáng kiến cải tiến kỹ thuật ngày càng tăng, cụ thể là đã tiếp nhận được 174 giải pháp tham gia dự thi (bằng 150% so Hội thi lần thứ 8, tăng 58 giải pháp), kết quả Ban Tổ chức Hội thi tỉnh đã chọn được 19 giải pháp đạt giải; bên cạnh lực lượng cán bộ, công chức, viên chức các sở ngành và địa phương tham gia, Hội thi lần này cũng đã thu hút được sự quan tâm, tham gia của các doanh nghiệp, trường học, người dân trong tỉnh; chất lượng các giải pháp dự thi đảm bảo các yêu cầu về Thể lệ và quy định của Ban Tổ chức, các giải pháp trước khi tham gia cơ bản đã được ứng dụng vào trong thực tiễn, có hiệu quả và giúp cho người sản xuất tăng năng suất, cải thiện đời sống và góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương…. 

Giải khuyến khích Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần 16 (2020-2021)

Giải pháp của nhóm tác giả: TS. Đỗ Huy Sơn (Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận) và ông Cao Xuân Quan (Trung tâm Y tế La Gi)

Đạt được thành tích trên là đã có sự chuyển biến nhận thức về ý nghĩa, mục đích Hội thi sáng tạo kỹ thuật của nhân dân trong tỉnh, Ban Tổ chức Hội thi đã thực hiện đúng kế hoạch đề ra và tập trung tuyên truyền phổ biến đến tận cơ sở, người sản xuất; Mặt dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị và địa phương thường xuyên quan tâm, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị tại địa phương tuyên truyền vận động, hướng dẫn Nhân dân, CBCCVC và một số doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tham gia…

Bên cạnh những kết quả đạt được trong triển khai Hội thi lần thứ 9 (2020-2021) vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Số lượng giải pháp tham gia ở các lĩnh vực không đồng đều, phần lớn vẫn tập trung ở các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nông lâm ngư nghiệp, công nghệ thông tin, vắng các giải pháp về cơ khí tự động, giao thông vận tải, xây dựng, hóa chất; Nhiều giải pháp chưa nêu lên được tính mới tính sáng tạo, một số giải pháp chưa hoặc không thể hiện được khả năng ứng dụng trong thực tiễn. 

Một số giải pháp đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 9 (2020-2021)

Từ trái sang: Ứng dụng kỹ thuật mới trong việc sản xuất rượu vang thanh long (huyện Hàm Thuận Nam); Mô hình rèn luyện kỹ năng cho học sinh qua hoạt động thư viện truyền cảm hứng (huyện Phú Quý); Mô hình chiller làm lạnh nước - ứng dụng cho nuôi trồng thủy hải sản (Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận).

Nhằm thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3596/UBND-KGVXNV ngày 29/9/2021 về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận, để chất lượng các Hội thi những lần tiếp theo đạt kết quả cao, ngoài vai trò của Ban Tổ chức, cơ quan Thường trực Hội thi, cần đẩy mạnh một số giải pháp:

Một là, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể phải xem Hội thi sáng tạo kỹ thuật là một hoạt động thiết thực góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ, coi đây là một hướng đầu tư phát triển khoa học và công nghệ có hiệu quả, xây dựng phong trào lao động sáng tạo của quần chúng để thúc đầy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, như Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: coi khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong các đột phá chiến lược quan trọng nhất tiến tới phát triển nhanh, bền vững.

Hai là, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Hội thi trên các phương tiện thông tin đại chúng tới đông đảo người lao động và cộng đồng dân cư; theo dõi việc tổ chức Hội thi tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; vận động và thu hút được nhiều cá nhân, tập thể tham gia Hội thi trong đó tập trung vào đối tượng là Nhân dân, các doanh nghiệp, công ty sản xuất kinh doanh và dịch vụ đang hoạt động trên địa bàn quản lý; có giải pháp tạo điều kiện thuận lợi, đôn đốc, nhắc nhở; chú trọng vào việc khuyến khích nghiên cứu, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng các giải pháp dự thi.

Ba là, tăng cường thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật đã đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Với các tác giả có giải pháp đạt giải cần tiếp tục sáng tạo, cải tiến, hoàn thiện sản phẩm, mở rộng mô hình, ứng dụng vào sản xuất, tạo ra sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Đối với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho các tác giả phát triển ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống để mang lại hiệu quả hơn nữa, từ đó góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

Bốn là, các sở, ngành, đoàn thể, địa phương có trách nhiệm phối hợp với Ban Tổ chức Hội thi của tỉnh tổ chức, triển khai các hoạt động của Hội thi; thành lập Ban Tổ chức Hội thi và xây dựng kế hoạch triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 10 tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; tổ chức phát động tham gia Hội thi rộng rãi trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và trong nhân dân ngay từ đầu năm 2022 với hình thức phù hợp, đảm bảo quy định. Phấn đấu mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương đều có giải pháp tham gia, trong đó cần chú ý đối với các cơ quan, địa phương có số lượng giải pháp tham gia ít hoặc không có trong kỳ Hội thi vừa qua, các Sở, ngành có các đơn vị, trung tâm trực thuộc, các Hội, hiệp Hội hoặc các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mình quản lý.

Năm là, khen thưởng và tôn vinh giải pháp của các tác giả đạt giải. Bên cạnh khen thưởng trong phạm vi Hội thi cấp tỉnh, các cơ quan, địa phương cần xem xét có các hình thức khen thưởng phù hợp tại đơn vị để vừa biểu dương, khích lệ tinh thần lao động sáng tạo trong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất vừa khơi dậy tinh thần nỗ lực phấn đấu của người lao động trong cơ quan. Mặt khác, các cơ quan, tổ chức đẩy mạnh việc tạo điều kiện cho các tác giả đạt giải tham gia các cuộc thi, hội thi toàn quốc; quảng bá, giới thiệu sản phẩm trong các chương trình, hội nghị, hội thảo…; hỗ trợ nghiên cứu cải tiến sản phẩm, đưa sản phẩm ra thị trường nước ngoài…

Sáu là, tiếp tục đảm bảo nguồn kinh phí cho tổ chức Hội thi, đồng thời tăng cường công tác vận động, xã hội hóa để tạo thêm nguồn kinh phí hỗ trợ giải thưởng và hỗ trợ một phần chi phí cho các tác giả có tham gia nhưng không đạt giải./.

                                                                                                                                    Tác giả bài viết: Hồ Văn Khang


Các tin tiếp
Danh sách các giải pháp đạt giải Hội thi lần VI   (9/11/2015)
Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật họp tổng kết đánh giá tình hình tổ chức Hội thi lần thứ VI   (26/10/2015)
Tình hình triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VI (2014-2015)   (26/11/2014)
Hội thảo: Nâng cao chất lượng giải pháp tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật   (4/9/2014)
Sơ kết tình hình triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật   (28/7/2014)
Sử dụng chuối sứ thay thế chất Lecithin – chất bao bọc viên thức ăn cho tôm thẻ chân trắng   (2/6/2014)
Huyện Bắc Bình phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật   (18/3/2014)
Tổng kết Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ V   (15/11/2013)
Danh sách Giải pháp đạt giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần V   (9/10/2013)
Tổ chức chấm các giải pháp tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ V   (24/9/2013)
156 giải pháp tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 5   (18/9/2013)
Giải pháp đạt giải Hội thi lần thứ IV   (25/4/2013)
Giải pháp đạt giải hội thi lần thứ III   (29/3/2013)
Giải pháp đạt giải hội thi lần thứ I I   (29/3/2013)
Giải pháp đạt giải hội thi lần thứ I   (29/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4824668