Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi tỉnh họp nắm tình hình và kết quả triển khai với UBND huyện Tuy Phong   16/4/2021

Sáng ngày 15/4/2021, đồng chí Lương Thanh Sơn - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật - Trưởng Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi đã dẫn đầu đoàn công tác đến làm việc tại huyện Tuy Phong nhằm nắm tình hình, kết quả triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 9 (2020-2021) và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 14 (2020-2021) trên địa bàn huyện, đồng thời triển khai, phổ biến kế hoạch xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ lần thứ III năm 2021-2022.

 Tiếp Đoàn làm việc có đồng chí Võ Đức Thuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện các phòng: Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Huyện đoàn và các phòng ban có liên quan của huyện.

 

Thực hiện theo Kế hoạch của Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi của tỉnh, UBND huyện đã ban hành các kế hoạch, quyết định và giao chỉ tiêu cho các đơn vị, khối ngành để có giải pháp triển khai tích cực, hiệu quả đối với Hội thi và Cuộc thi trên địa bàn huyện. Hiện nay, các đơn vị đang tổng hợp danh sách đăng ký, đồng thời đôn đốc, hướng dẫn các tác giả hoàn thiện giải pháp tham gia để đảm bảo thời gian theo quy định. Bên cạnh đó, Huyện đoàn đã tham mưu tổ chức “Cuộc thi ý tưởng sáng tạo trẻ huyện Tuy Phong lần thứ 2 (2020-2021) để chọn sản phẩm có chất lượng tham gia dự thi cấp tỉnh, dự kiến đến gần cuối tháng 4, sẽ tiếp nhận và nộp về Ban tổ chức Cuộc thi tỉnh trước thời hạn đề ra.

Đối với công tác Tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ, UBND huyện đã ban hành công văn triển khai, đồng thời thông tin, tuyên truyền phối hợp với các đơn vị liên quan để quy trình xét chọn đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Thay mặt Đoàn làm việc, đồng chí Lương Thanh Sơn ghi nhận những ý kiến, đề xuất của huyện, đồng thời đề nghị Ban Tổ chức huyện tăng cường tuyên tuyền sâu rộng đến nhân dân, các doanh nghiệp và công ty trên địa bàn huyện để các cá nhân/đơn vị tích cực tham gia./.

Tác giả bài viết: Hồ Văn Khang


Các tin tiếp
Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh họp thông qua Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi lần thứ 14 (2020-2021).   (1/9/2020)
Công bố các mô hình sản phẩm đạt giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đông lần thứ 13 năm 2019-2020.   (26/8/2020)
Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học: Sân chơi trí tuệ, khơi dậy tính sáng tạo   (2/1/2020)
Họp Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IX năm (2020-2021   (21/12/2019)
Bình Thuận đạt 2 giải khuyến khích Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 15 năm 2018 - 2019   (8/11/2019)
DANH SÁCH GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT LẦN THỨ VIII (2018-2019)   (18/9/2019)
Tổ chức chấm thi các giải pháp tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 8 năm 2018-2019   (26/8/2019)
Tổng kết Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 12   (22/8/2019)
Họp Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII (2018-2019)   (15/8/2019)
Hội thi sáng tạo: Sân chơi bổ ích cho mọi lứa tuổi   (15/8/2019)
Danh sách đạt giải cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình thuận lần thứ 12 (2018-2019)   (7/8/2019)
Chấm thi các giải pháp tham gia Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 12 (2018-2019)   (5/7/2019)
Làm việc nắm tình hình triển khai Hội thi và Cuộc thi   (2/4/2019)
Nắm tình hình triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng   (21/11/2016)
Tổng kết Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ VII năm 2013-2014   (12/8/2014)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4382738