Danh sách Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024   13/9/2019


STT

Họ và tên, thông tin

1

Ông Lương Thanh Sơn

- Nơi công tác: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

- Chức vụ: Chủ tịch

2

Bà Đỗ Vi Thủy

- Nơi công tác: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

- Chức vụ: Tổng thư ký


Các tin tiếp
Danh sách Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024   (13/9/2019)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4824556