Danh sách Uỷ viên Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024   13/9/2019


STT

Họ và tên, thông tin

1

Ông Lương Thanh Sơn

- Nơi công tác: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận

- Chức vụ: Chủ tịch

2

Bà Đỗ Vi Thủy

- Nơi công tác: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận

- Chức vụ: Tổng thư ký

3

Ông Lê Văn Hối

- Nơi công tác: Hội Dược học tỉnh Bình Thuận

- Chức vụ: Chủ tịch

4

Ông Nguyễn Hữu Ích

- Nơi công tác: Trường Cao đẳng Bình Thuận

- Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

5

Ông Nguyễn Đức Toàn

- Nơi công tác: Hội kiến trúc sư tỉnh Bình Thuận

- Chức vụ: Chủ tịch

6

Bà Vũ Thị Minh Thuyết

- Nơi công tác: Hội Kế hoạch hóa gia đình

- Chức vụ: Phó Chủ tịch

 7 

Ông Nguyễn Quốc Việt 

- Nơi công tác: Sở Khoa học và Công nghệ

- Chức vụ: Giám đốc

Ông Ngô Viết Năng

- Nơi công tác: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận

- Chức vụ: Trưởng Ban Tư vấn, phản biện, giám định xã hội và phát triển khoa học công nghệ


Các tin tiếp
Danh sách Uỷ viên Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024   (13/9/2019)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4824547