Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ gặp mặt đội ngũ trí thức tỉnh Bình Thuận   12/3/2022

Sáng ngày 11/03/2022, tại hội trường A Trung tâm Hội nghị tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật tổ chức buổi gặp mặt giữa đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ với đội ngũ trí thức tỉnh năm 2022. Đồng chí Dương Văn An, Uỷ viên trung ương đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì buổi gặp mặt cùng với sự tham dự của gần 100 trí thức tiêu biểu của tỉnh.

 

 Tại buổi gặp mặt, đồng chí Lương Thanh Sơn- Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh khẳng định : Trong thời gian qua, đội ngũ trí thức không ngừng nỗ lực xây dựng và củng cố tổ chức ngày càng lớn mạnh, đặc biệt luôn tin tưởng, góp phần trong việc xây dựng đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Đội ngũ trí thức đã và đang đóng vai trò là lực lượng tiên phong, chủ lực trong việc đẩy mạnh nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, các sáng kiến, đề tài được ứng dụng ngày càng nhiều, đáp ứng nhu cầu thiết thực của cuộc sống, các hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội của đội ngũ trí thức đã được cấp lãnh đạo xem xét, phê duyệt, một số tri thức cũng đã góp mặt trong các dự án quan trọng hay đề án quy hoạch, góp phần phát triển nền kinh tế xã hội tỉnh nhà.