Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ trí thức tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022   17/2/2022

Sáng ngày 16/02/2022, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ trí thức tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động năm 2021 và triển khai các nhiệm vụ năm 2022. Tham dự buổi họp có đồng chí Lương Thanh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật- Chủ nhiệm Câu lạc bộ trí thức tỉnh.

 

 Trước những ảnh hưởng do đại dịch covid-19 mang lại, điều này đã tạo ra một số thách thức và trở ngại trong quá trình triển khai hoạt động. Tuy nhiên, sau một năm cố gắng và nỗ lực, Liên hiệp hội cùng với Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ trí thức cũng đã hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2021 đã đề ra.

Trong năm qua, nhằm tích cực tập hợp, xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, Câu lạc bộ trí thức đã triển khai một số hoạt động cụ thể như sau: tuyên truyền, vận động và kết nạp thêm 04 hội viên mới , nâng tổng số lượng hội viên trong Câu lạc bộ trí thức là 112 thành viên : 8 tiến sĩ, 57 thạc sĩ và 47 đại học; Ban chủ nhiệm là 15 thành viên. Tổ chức thành công buổi gặp mặt giữa Bí thư Tỉnh ủy và đội ngũ trí thức nhân dịp đầu năm mới Tân Sửu 2021 nhằm đóng góp ý kiến, thông tin về những thuận lợi, khó khăn trong một số lĩnh vực cụ thể, góp phần phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà. Bên cạnh đó, việc tổ chức 3 buổi sinh hoạt trực tuyến với các chuyên đề trọng tâm, bổ ích nhưng vẫn tuân thủ quy định 5k và đảm bảo an toàn sức khoẻ cho các hội viên Câu lạc bộ trí thức như: Góp ý về dự thảo ‘Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước làm việc tại tỉnh Bình Thuận’ hay ‘Một số lưu ý để chăm sóc sức khoẻ trong dịch Covid-19’dưới sự tư vấn và hướng dẫn của Tiến sĩ. Đỗ Huy Sơn (phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế tỉnh Bình Thuận)…qua đó đã thu hút khá đông các hội viên tham gia sinh hoạt. Giới thiệu các hội viên có nhiều kinh nghiệm chuyên môn tham gia vào các buổi tọa đàm, hội thảo khoa học, phản biện xã hội do Liên hiệp hội và các sở ngành tổ chức, tham gia viết tin bài cho Bản tin khoa học công nghệ và website của Liên hiệp hội. Ngoài ra, các hội viên đã tích cực đóng góp các ý tưởng sáng tạo, một số đủ điều kiện để tham gia xét chọn trí thức tiêu biểu Khoa học công nghệ hay Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 9 (2020-2021) và đã đạt một số thành tích nhất định…